Mantolama

Mantolama
Binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak ve enerji kayıplarının önüne geçmek için yapılan işlemlere ısı yalıtımı veya kısaca mantolama denir. Mantolama; binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS 825 "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizdes de; ‘’5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’’ ve buna bağlı olarak çıkartılan ‘’Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği’’ ne göre, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binaların tamamında olmak üzere ve kanun öncesinde yapılan yapılarda ise 2017 tarihine kadar ısı yalıtımı mantolama yapılması ve uygulamalar sonrasında  ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ alınması zorunlu hale getirilmiştir.

  • Mantolama
    Mantolama binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır.
  • Enerji Kimlik Belgesi
    01 Ocak 2011 tarihi itibari ile eski ve yeni yapıların 2017 tarihine kadar bina izolasyon eksiklerini giderme ve bina enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
© 2011 İZOSPREY Her Hakkı Saklıdır.
powered By nar bilişim