Ana Sayfa >

Enerji Kimlik Belgesinin Özellikleri Nedir ?

Enerji Kimlik Belgesinin Özellikleri Nedir ?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
Enerji kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlarca hazırlanır ve ilgili idarece               onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz parçasıdır.
Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji                     yöneticisince muhafaza edilir. Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı           bulundurulur.
Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir                  uygulama yapılması halinde, ‘’Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği’’ne uygun olacak şekilde bir         yıl içinde yenilenir.
Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak, kat               mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
Enerji Kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına       kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.
Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde ‘’Enerji           Kimlik Belgesi’’ düzenlenmiş olması şartı aranır.
Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi ‘’Enerji Kimlik         Belgesi’’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.
Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için ‘’Enerji Verimliliği       Kanunu’nun yayımı tarihinde itibaren 10 yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) ‘’Enerji Kimlik              Belgesi’’ düzenlenecektir.(Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)

Yapılarda yalıtım neden önemlidir ?
 Püskürtme Poliüretan Köpük nedir ?
Sprey Poliüretan Köpük iklim değişikliği ile nasıl mücadele eder?
Sert Poliüretan köpük su ve nemden etkilenir mi ?
Sprey Poliüretan Köpük kimyasal ve biyolojik etkilere karşı dayanıklı mıdır ?
Binalarda enerji kimlik belgesi nedir ?
Enerji kimlik belgesi hangi binalarda kullanılacaktır ?
Binaların enerji kimlik belgesi sınıfı nasıl belirlenir ?
Binaların enerji performansı nasıl belirlenir ?
Enerji performansı ölçümünde kullanılan referans bina nedir?
Enerji kimlik belgesi olmayana kiracı da yok !
Daha düşük enerji sınıflı binaya nasıl sahip olursunuz ?
Binanızın enerji kimlik belgesi henüz yok mu ?
© 2011 İZOSPREY Her Hakkı Saklıdır.
powered By nar bilişim